Nieuws

Denktank Nee AZC!

Een aantal bewoners heeft het initiatief genomen om samen op te trekken om het AZC op de locatie Bovendwarsweg tegen te houden.

 

De bewoners in de zgn. 'Denktank AZC Nee' proberen het voortouw te nemen in activiteiten en procedures om het AZC tegen te houden. Ze hebben deze website in het leven geroepen om alle betrokkenen zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkelingen rondom de mogelijke komst van een AZC. 

Omwonenden zetten klacht bij ombudsman door!

Omwonenden van de Bovendwarsweg hebben een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman over hoe de gemeente Oldebroek omgaat met het ( oa haar eigen) participatiebeleid rondom het voornemen voor het vestigen van een AZC in de gemeente Oldebroek. Voorts gaat de klacht over het feit dat wij als omwonenden niet gehoord worden in dit proces. Er zijn veel fouten gemaakt en er wordt stelselmatig onjuiste/onvolledige informatie verstrekt door het college van Burgemeester en Wethouders. Wij zijn van mening dat er geen transparantie is en er fouten zijn gemaakt in de procesgang rondom het vestigen van 300 asielzoekers in de gemeente.

Lees meer »

Transparantie en openheid van zaken? Niet voor de gemeente Oldebroek.

Opnieuw laat de het college van de gemeente Oldebroek zich niet van haar beste kant zien. Transparantie en een open bestuurscultuur kent men in Oldebroek kennelijk niet. Er zijn schriftelijke vragen gesteld aan het college over de contacten die er de afgelopen maanden zijn geweest met het COA, de commissaris van de Koning(provinciale Regietafel) en de provincie. 

Lees meer »

Omwonenden dienen klacht in bij Nationale Ombutsman

De denktank heeft bij de Ombudsman een klacht ingediend omdat wij als buurtbewoners bij een zwaarwegend maatschappelijk probleem nl. het vestigen van een AZC in de straat niet betrokken worden. De Ombudsman heeft een klacht bij de gemeente ingediend. Zij hebben 6 weken om te reageren. 

Lees meer »

Massale opkomst tijdens de Raadsvergadering

Er was grote belangstelling voor de raadsvergadering van donderdag 1 februari '24. We hebben via deze site en via social media opgeroepen om naar het gemeentehuis te komen. Daar is goed gehoor aan gegeven. Iedereen die aanwezig is geweest bedankt voor jullie steun!! 

Lees meer »

Nieuwsuur op bezoek in Oldebroek

Op maandag 15 januari jl. heeft een verslaggever van Nieuwsuur Oldebroek bezocht. Met de omwonende van het AZC is gesproken over de spreidingswet en wat dit voor ons gaat betekenen. Klik hier om het interview te bekijken. 

Lees meer »

Donkere wolken boven Oldebroek

Het COA heeft inmiddels per brief aan de burgemeester aangegeven 10 jaar lang  300 asielzoekers te willen gaan opvangen  aan de Bovendwarsweg. Nadat alle onderzoeken zijn afgerond zal het COA begin februari een vergunning aanvragen.  

Lees meer »