Achterhouden van informatie, patroon zet zich voort!

De burgmeester is eind januari jl. al (ambtelijk) door het COA op de hoogte gebracht dat er een aanvullend ecologisch onderzoek noodzakelijk is voor het realiseren van een AZC.  

Lees verder >>>

Massale opkomst bij de Raadsvergadering

Er was grote belangstelling voor de raadsvergadering van donderdag 1 februari '24. We hebben via deze site en via social media opgeroepen om naar het gemeentehuis te komen. Daar is goed gehoor aan gegeven. Iedereen die aanwezig is geweest bedankt voor jullie steun!! 

lees verder >>>

Schending van participatiebeleid door Burgemeester en Wethouders Oldebroek

Ondanks hun eigen vastgestelde participatiebeleid blijkt dat Burgemeester en Wethouders zich daar niet aan houden.

Na acht maanden is het nu officieel dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een AZC met 300 asielzoekers wil vestigen voor een periode van 10 jaar.

lees verder >>>

Welkom op site van bezorgde omwonenden van de Bovendwarsweg.

 

De gemeente Oldebroek gaat met Centraal opvang Asielzoekers (COA) in gesprek om een opvanglocatie te realiseren aan de Bovendwarsweg 83. Burgemeester en Wethouders hebben in juni '23 een verzoek gekregen om mee te werken om deze locatie gereed te maken voor minimaal 300 asielzoekers.  

De voormalig jeugdherberg is in onze ogen niet geschikt voor het opvangen van Asielzoekers. Er zijn twee redenen om "NEE" te zeggen tegen het AZC op deze locatie:

 

1. De locatie is om verschillende reden niet geschikt of geschikt te maken en 

2. De impact die een AZC van deze omvang met zich meebrengt ontwricht  niet alleen de direct omgeving van het AZC, maar ook twee gemeenten, Oldebroek, maar ook Elburg ('t Harde).

 

Op deze website treft je uitgebreid de bezwaren, maar vooral ook bezorgdheid en angst van de omwonenden. We houden je op de hoogte van de ontwikkeling  rondom het AZC. De gemeente lijkt geen luisterend oor te hebben voor de geluiden van de omwonenden. Daarom willen we op een correcte en respectvolle wijze naar alle betrokkenen tegengas geven voor de voorgenomen locatie aan de Bovendwarsweg. Maar we hebben jouw steun daarvoor nodig, door een tegenstem te geven!