Omwonenden zetten klacht bij ombudsman door!

Gepubliceerd op 17 april 2024 om 22:00

Omwonenden van de Bovendwarsweg hebben een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman over hoe de gemeente Oldebroek omgaat met het ( oa haar eigen) participatiebeleid rondom het voornemen voor het vestigen van een AZC in de gemeente Oldebroek. Voorts gaat de klacht over het feit dat wij als omwonenden niet gehoord worden in dit proces. Er zijn veel fouten gemaakt en er wordt stelselmatig onjuiste/onvolledige informatie verstrekt door het college van Burgemeester en Wethouders. Wij zijn van mening dat er geen transparantie is en er fouten zijn gemaakt in de procesgang rondom het vestigen van 300 asielzoekers in de gemeente.

 

Gesprek met Locoburgemeester

De Nationale Ombudsman heeft gereageerd op onze klacht en heeft de gemeente benaderd en vragen gesteld. De gemeente heeft ons dan ook uitgenodigd voor een gesprek om te kijken of de klacht onderling opgelost kan worden. 

Op 3 april jl. hebben wij een gesprek gehad met de locoburgemeester mw. Vos- van de weg en de gemeentesecretaris. Wij hebben onze zienswijze uitvoerig toegelicht en voorbeelden gegeven waar het in onze ogen is misgegaan.

 

Klacht doorzetten

De conclusie die wij naar aanleiding van ons gesprek kunnen trekken is dat er nog steeds geen antwoord is waarom de gemeente ervoor heeft gekozen om de omwonenden niet in een vroeg stadium te betrekken (conform het participatiebeleid) bij de discussie over het AZC. Waarom er niet op een open en transparantie wijze over dit voor iedereen belangrijke maatschappelijke probleem kan worden gesproken. De bewoners voelen zich nog steeds niet gehoord! Daarnaast worden de door ons geconstateerde fouten die door de gemeente zijn gemaakt tijdens het proces niet door de gemeente begrepen of gerectificeerd. 

 

Wij kunnen dan ook helaas niet anders dan onze klachten doorzetten bij de Nationale Ombudsman die zich erover zal buigen.