Stikstof en stroomnetwerk zijn belemmerende factoren

Gepubliceerd op 30 mei 2024 om 06:23

Het COA heeft aangegeven dat het nog niet is gelukt om het stikstofberekening op nul te krijgen. Dit is noodzakelijk om een vergunning aan te vragen voor een AZC voor 300 bewoners. In een wanhoopspoging probeert het COA nog via de grondeigenaar te zoeken naar ruimte om de stikstof berekening alsnog naar nul te krijgen. 

De tweede belemmering voor de ontwikkeling van een AZC is het stroomnetwerk. Ook hierin heeft het COA nog geen duidelijkheid of dit op de locatie voor elkaar gemaakt kan worden. 

Er kan dus nog steeds geen duidelijkheid gegeven worden of er een AZC komt aan de Bovendwarsweg. 

Het COA heeft de gemeente verzocht om alvast te gaan zoeken naar alternatieve locaties binnen de gemeente Oldebroek.

De burgemeester verwacht nog steeds dat de locatie wel vergunbaar is en zij wil daarom nu nog niet naar andere locaties kijken.