Hoorzitting is een formaliteit voor de gemeente Oldebroek

Gepubliceerd op 19 juni 2024 om 21:00

Geen participatie

Op 24 mei '24 is de denktank door de gemeente uitgenodigd voor een hoorzitting. Deze hoorzitting is naar aanleiding van onze klachten over de wijze waarop de gemeente Oldebroek de procedures voert en vooral waarom de gemeente afwijkt van haar eigen participatiebeleid. Daarin staat o.a. dat inwoners in een vroeg stadium betrokken zullen worden bij grote maatschappelijk vraagstukken die impact hebben op de leefomgeving.

 

Onafhankelijkheid van de hoorzitting?

De hoorzitting werd voorgezeten door mevrouw Vos- Van de Weg, Wethouder in de gemeente Oldebroek. Hierbij stellen wij als denktank wel direct vraagtekens bij de onafhankelijkheid en vooringenomenheid tijdens de hoorzitting van mevrouw Vos- Van de Weg. Het gevoel van 'de slager keurt zijn eigen vlees'. 

 

Negeren van eigen participatiebeleid

Wij hebben als denktank onze klachten tijdens de hoorzitting toegelicht. De burgemeester, mevrouw Haseloop reageert op de vraag waarom er niet aan participatie werd gedaan. Zij gaf aan dat participatie geregeld is in de omgevingswet en dat de initiatiefnemer (het COA) hiervoor verantwoordelijk is en de participatie zal starten bij het indienen van de aanvraag van een vergunning.

Hiermee negeert de burgemeester haar eigen beleid! Hierin staat namelijk dat men "in een vroeg stadium waar mogelijk wordt aan initiatiefnemers geadviseerd om participatie vroeg in het proces vorm te geven, als de plannen nog niet helemaal uitgekristalliseerd zijn en participanten nog invloed kunnen hebben.  Het is voor belanghebbenden  immers teleurstellend als een participatiemogelijkheid wordt geboden op plannen die eigenlijk al vast staan.

Ook tijdens de hoorzitting negeerde de burgemeester haar eigen beleid  en ze blijft volharden in haar, inmiddels gevleugelde uitspraak, "Er is nog geen aanvraag gedaan door het COA en tot die tijd kunnen wij nog niets".
Op geen enkele wijze is inhoudelijk ingegaan op onze klacht over het feit dat participatie in een vroeg stadium niet is toegepast. Om een participatieproces te starten hoef je namelijk als gemeente niet te wachten tot er een formele vergunning aanvraag ligt.


Samengevat was de hoorzitting voor de gemeente, in onze ogen een formaliteit om onze klacht af te handelen. Met andere woorden de gemeente kan een vinkje zetten bij de hoorzitting. 

 

Gebrek aan empathie

Het gevoel dat wij hebben overgehouden na de hoorzitting is verslagenheid over de houding van de burgemeester, gebrek empathie in de richting van omwonenden, vraagtekens bij de onafhankelijkheid en vooringenomenheid van de voorzitter en wij hebben het gevoel gekregen dat wij 'lastige mensen zijn'. 

 

Vervolg stap

Wij zullen zeker onze visie en bezwaar tegen het verloop van deze procedure richting de gemeente en richting de Nationale Ombudsman kenbaar maken.