Transparantie en openheid van zaken? Niet voor de gemeente Oldebroek.

Gepubliceerd op 17 april 2024 om 21:04

Opnieuw laat de het college van de gemeente Oldebroek zich niet van haar beste kant zien. Transparantie en een open bestuurscultuur kent men in Oldebroek kennelijk niet. Er zijn schriftelijke vragen gesteld aan het college over de contacten die er de afgelopen maanden zijn geweest met het COA, de commissaris van de Koning(provinciale Regietafel) en de provincie. 

Participatie, zorgvuldigheid, openheid en transparantie

Als omwonenden van de Bovendwarsweg 83 waren wij benieuwd naar het inhoudelijke antwoord van het college op de gestelde vragen. Een AZC vergelijkbaar met een complete woonwijk met 300 inwoners die gebouwd zou moeten worden in een natura-2000 gebied heeft immers grote maatschappelijk impact. Participatie, zorgvuldigheid, openheid en transparantie mag dan ook minimaal verwacht worden van onze bestuurders. Het kan in onze ogen dan ook niet waar zijn dat overleggen en afspraken omtrent een AZC in de gemeente niet worden vastgelegd in notulen of verslag!

 

Patroon

Inmiddels hebben wij de ervaring met dit college die kritische vragen zorgvuldig uit de weg gaat. En krijgt men toch kritische vragen, dan zien we dat het college in een zogenaamde kramp schiet. Er zijn vier patronen die je bij dit college dan ook duidelijk waarneemt als het gaat om inhoudelijk kritische vragen. 

 

  1. Op de ‘man spelen’ en niet op ‘de bal’. Tijdens de raadsvergadering zijn hier meerdere beschamende voorbeelden van te zien geweest.
  2. In de communicatie naar de burgers zie je een ‘draaitafel’ van communicatie. Een van de vele voorbeelden is dat de Burgemeester in juni ’23 verrast was over het voornemen van een AZC aan de Bovendwarsweg 83, achteraf blijkt dat zij al maanden daarvoor gesproken had met het COA. Als de burgemeester hierop wordt aangesproken, dan zijn dat volgens haar zgn. ‘ambtelijke gesprekken’ geweest. Vele voorbeelden volgen hierna.
  3. Kritische vragen worden beantwoord in ‘algemene bewoording’ zonder dat er op de inhoud wordt ingegaan. 
  4. En we leggen niet schriftelijk vast over de gesprekken met het COA met de gedachten ‘wat je opschrijft kan tegen je gebruikt worden’. De informerende nota van 17 april jl. is daar weer een sterk voorbeeld van.

 

We zien een duidelijk bestuurlijk patroon dat kenmerkend is voor de gemeente Oldebroek. In onze ogen is het ondenkbaar dat je gesprekken over een groot maatschappelijk vraagstuk (asielzoekerscentrum voor minimaal 300 mensen voor de duur van 10 jaar in een bosgebied) niets schriftelijk vastlegt wordt.

 

Geen verslag?

In de informerende nota van 17 april jl. wordt dit nog eens benadrukt. Op de vraag aan het college of er van de contactmomenten met COA, Provincie en de commissaris van de Koning (cvdK) gespreksverslagen zijn gemaakt wordt door het college als volgt beantwoord: “Er zijn geen verslagen gemaakt. In de nota van 5 maart 2024 is op een soortelijke vraag het volgende geantwoord: ‘Transparantie is natuurlijk wenselijk. Van elk contact of overleg verslag doen is niet haalbaar.’”

 Transparantie

Deze reactie van het college weerspiegelt de handelswijze om vooral niet transparant te willen zijn. Waarom worden er geen notulen of verslagen gemaakt? Hoe kan het college gecontroleerd worden? Hoe kunnen wij als omwonenden nu nog inhoudelijk participeren? En hoe gaan zij straks om met andere grote maatschappelijk vraagstukken?

 

Op dit moment gaat het om een AZC aan de Bovendwarsweg 83, straks gaat het over een windmolenpark in uw achtertuin, een rondweg om Oldebroek of een industrieterrein in Oosterwolde. Wat wij vrezen is dat dit college niet inhoudelijk naar de omwonenden zal gaan luisteren en vooral niets zal vastleggen over de gemaakte afspraken. 

Wat is er toch zo lastig aan openheid en transparantie?