Omwonenden dienen klacht in bij Nationale Ombutsman

Gepubliceerd op 9 maart 2024 om 19:32

De denktank heeft bij de Ombudsman een klacht ingediend omdat wij als buurtbewoners bij een zwaarwegend maatschappelijk probleem nl. het vestigen van een AZC in de straat niet betrokken worden. De Ombudsman heeft een klacht bij de gemeente ingediend. Zij hebben 6 weken om te reageren. 

 

Zie ook artikel in de Stentor van 9-3-2024

 

Omstreden azc-plan Oldebroek leidt tot klacht bij Nationale Ombudsman: ‘Zaken worden doorgedrukt’

 

Omstreden azc-plan Oldebroek leidt tot klacht bij Nationale Ombudsman: ‘Zaken worden doorgedrukt’

Omwonenden van het beoogde asielzoekerscentrum in Oldebroek hebben bij de Nationale Ombudsman een klacht ingediend tegen de gemeente. Ze stellen dat Oldebroek in strijd handelt met het eigen beleid over participatie, door hen niet actief erbij te betrekken.

 

Er is veel weerstand tegen het azc-plan in Oldebroek. © Henri van der Beek

 

Het plan om een azc te openen op de plek van een voormalige jeugdherberg tussen Oldebroek en 't Harde is zwaar omstreden. Omwonenden voelen er op grond van twee eerdere ervaringen met een asielzoekerscentrum op dezelfde plek niets voor dat daar driehonderd asielzoekers komen.

Ook zijn ze boos dat ze tot dusver niet bij de gesprekken daarover worden betrokken. De gemeente gaat daarmee in tegen het eigen participatiebeleid, vinden ze. Daarin lezen ze dat burgers in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij projecten met een grote maatschappelijke impact. Ze vinden dat een azc waarmee driehonderd nieuwe bewoners in hun straat komen te wonen daar zeker onder valt, maar het participatietraject is nog niet begonnen.

Daar is in de gemeenteraad al veel over te doen geweest. De oppositiepartijen ABO en CVO eisten van burgemeester Tanja Haseloop-Amsing dat zij de burgers en andere belanghebbenden er per direct bij betrekt. De burgemeester wil dat ‘participatietraject’ echter pas inzetten als duidelijk is dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een haalbaar plan heeft.

Dat hang er onder meer van af of natuurbeperkingen volgens de provincie Gelderland geen beperking vormen. Het COA houdt er rekening mee dat beschermde plant- en diersoorten in het gebied het azc in de weg kunnen zitten.

Traumatisch

De omwonenden beklagen zich dat de gemeente al sinds een klein jaar met het COA in contact staat maar dat Haseloop ondanks twee gesprekken die ze met haar hadden niet wil instemmen met een ‘inhoudsvol participatietraject'. De eerdere ervaringen met een -

 

kleiner - azc op deze plek zijn ‘slecht tot traumatisch', schrijven ze de Nationale Ombudsman. ‘De bewoners zijn - niet verwonderlijk - ontzettend ongerust en bang’.

Ze zeggen het apert oneens te zijn met de beslissing van de burgemeester om eerst onderzoeken af te wachten naar de natuuraspecten. In correspondentie tussen gemeente en COA zeggen ze bovendien aandacht voor bewonersparticipatie te missen.

Bekokstoofd

Ze vinden dat ze in staat moeten worden gesteld om twaalf jaar aan ervaringen met een azc aan de Bovendwarsweg te delen maar krijgen daar geen kans voor, stellen ze. ,,Wij hebben de sterke indruk dat zaken worden doorgedrukt en allang bekokstoofd zijn en dat de ‘participatie’ straks bestaat uit het meedenken over de niet relevante zaken.

De Nationale Ombudsman heeft de klacht gedeeld met de gemeente Oldebroek. Die laat de omwonenden weten te bekijken hoe deze het best kan worden behandeld. Volgens de plaatselijke klachtenregeling moet de klacht in principe binnen zes weken worden afgehandeld. Die termijn verlengt de gemeente echter direct: ‘Omdat wij uw klacht zo goed mogelijk willen afhandelen verlengen wij die termijn met vier weken.’