COA mag niet zonder onderzoek bouwen of verbouwen

Gepubliceerd op 17 oktober 2023 om 20:17

Gemeente verspreidt nog steeds onjuiste informatie op de website!

Op de site van de gemeente staat dat het COA zonder vergunning mag bouwen. Dat zou betekenen dat het COA zich niet aan de wetgeving en regelgeving zou hoeven te houden als het COA een AZC  zou willen vestigen aan de Bovendwarsweg. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn!

Ook het COA dient zich ook aan de wet-en regelgeving te houden als zij een AZC wil openen in een gemeente. Als er een locatie gevonden is moeten er namelijk onderzoeken gedaan worden naar o.a. de impact op de natuur en leefomgeving. Hiervoor zijn strikte richtlijnen opgesteld. De gemeente heeft op de site staan “(Het COA zou alvast op eigen risico kunnen en mogen beginnen met verbouwen, ook als nog niet alle bouwvergunningen definitief verleend zijn)” Dit is onjuist!

Het COA zal voordat er activiteiten gaan plaatsvinden op het terrein aan de Bovendwarsweg 83 eerst onderzoeken moeten laten uitvoeren. Het kan niet zo zijn dat er beschermde dieren of planten in dit gebied verdwijnen, omdat het COA een woonwijk voor minimaal 300 mensen gaat bouwen in een natuurgebied, zonder dat er onderzoek gedaan is.

 

COA moet ook voldoen aan de regels

Als belangengroep Bovendwarsweg hebben wij ook de vraag bij de provincie voorgelegd of het COA zonder vergunningen mag bouwen of verbouwen. De provincie was hier duidelijk over en bevestigde dat er geen bouw-/ verbouw activiteiten mogen plaatsvinden voordat er gedegen onderzoek gedaan wordt naar de natuur en leefomgeving voor de dieren.

Op 16 oktober heeft de provincie ons per mail het volgende laten weten: “Het COA moet voldoen aan de Wet natuurbescherming. Het COA dient dit zelf te onderzoeken met een QuickScan en een Aerius berekening.

Daarnaast moet het COA ook toetsen aan de Omgevingsverordening Gelderland voor GNN (Groen Natuur Netwerk) en GO (Groene Ontwikkelingszone).

Het COA heeft nog geen stukken aangeleverd bij de afdeling VTH m.b.t. de Wet Natuurbescherming.”

Alleen de gemeente denkt nog steeds dat het COA zich niet aan de regels hoeft te houden en het COA zonder meer kan gaan bouwen /verbouwen aan de Bovendwarsweg 83. Wij hebben de gemeente per mail nog een keer gevraagd om de informatie op hun site aan te passen.

Het is wat ons betreft onbegrijpelijk dat er in onze gemeente een “bom” wordt gedropt, onjuiste informatie verstrekt en er nog geen enkele duidelijkheid is rondom het voornemen om een AZC te openen aan de Bovendwarsweg. Onze eigen burgemeester en collegeleden vinden het allemaal blijkbaar niet erg belangrijk of ….. is de burgemeester de teugels nu helemaal kwijt?