Wat ik mij van donderdagavond herinner

Gepubliceerd op 1 oktober 2023 om 12:27

De chaos tijdens het interpellatiedebat van 28 september jl. was compleet. Een ingezonden reactie van een inwoner van Oldebroek geeft weer hoe hij deze avond heeft ervaren.

Wat ik mij van donderdagavond 28 september 2023 herinner:

 

Nee meneer de Nooijer, de kritische vragen van CVO steunen wij niet! U zegt dat de gemeenteraad een controlerende taak heeft. Maar hoe haalt u het in uw hoofd om daar feiten en bewijzen bij te betrekken?

Dat zijn wij hier niet gewend!

U moet toch weten dat wij zaken graag onder het tapijt vegen en integriteitkwesties alleen ter discussie stellen over mensen met een andere mening.

Hoe bestaat het dat u verwacht dat wij uw verhaal serieus kunnen nemen op basis van de officiële COA-website en een callcenter medewerker. Ja echt waar, het betrof hier een Callcenter medewerkstertje!!!

Denkt u nu echt dat wij aannemen dat door COA aangestelde medewerkers, om inhoudelijke informatie te verstrekken, zouden weten wat er bij het COA speelt?

U neemt de burgers van Oldebroek in de maling door voor ons onwenselijke informatie te verstrekken, omdat dit niets veranderd aan onze vaststaande doel beredeneringen.

U geeft burgers hiermee de zeer kwalijke indruk en hoop dat het bestuur in Oldebroek democratisch integer zou functioneren.

Schandalig meneer de Nooijer, dit is pas misleiding en moet wel een één mans actie zijn van een onervaren raadslid die niet weet hoe hier de Haselopen.

 

Om te voorkomen dat men inhoudelijk zou moeten reageren of kleur moesten bekennen, verzonnen de GU, SGP en het CDA een list om de aandacht af te leiden en de tijd te laten verstrijken.

Wie van ons weet de meeste synoniemen voor het schokkende “misleidende” handelen van het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek: jokkebrokken, bedrog, beetnemen, bedotten, intrigeren, belazeren, ertussen nemen, in de luren leggen, in de maling nemen, mystificeren, tuk hebben, verlakken, voor de gek nemen, bedonderen, beetnemen, een rad voor de ogen draaien, foppen, iets wijsmaken, overbluffen, vernachelen, voor de gek houden, voor het lapje nemen, besjoemelen, besodemieteren, bezwendelen, bedotten, om de tuin leiden, manipuleren, beduvelen, voor haar karretje spannen, verblinden, dwaling, de raad en burgers buiten spel zetten. 

Men werd het eens, dit zijn hele grote woorden, maar wat zou de heer de Nooijer nou toch bedoeld hebben? En heeft het CVO dit interpellatieverzoek nu eigenlijk wel bewust of onbewust ingediend?

 

Volgens mij geeft elk van deze synoniemen een juiste omschrijving van de doorzichtige misleidende voorstelling van zaken door de burgemeester namens het college over het onmogelijk kunnen ageren tegen de komst van een AZC aan de Bovendwarsweg.

 

Woorden en daden doen er inderdaad toe mijne dames en heren van het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek. Vindt u het christelijk om tegen te zijn, om kosten wat kost de burgemeester af te schermen of kritische raadsleden op basis van verdraaide verhalen bespottend tegen de muur te zetten?

 

Er zou veel meer bereikt worden op basis van respectvolle bejegening, het zou al lastig genoeg zijn om het oprecht en eerlijk met elkaar oneens te zijn. Ja dat is echt mogelijk. Ik heb de indruk dat de leden van ABO u dit wel willen uitleggen.

 

Inwoner van Oldebroek

Ingezonden brief