OPROEP KOM DONDERDAG NAAR HET DEBAT

Gepubliceerd op 26 september 2023 om 19:22

DONDERDAG 28 SEPT A.S. OM 19:30

Het 'interpellatiedebat' is door CVO aangevraagd nadat het COA, in een online gepubliceerd telefoongesprek, aangeeft dat ze voor een AZC afhankelijk zijn van de medewerking van de gemeente. Dit is precies het tegenovergestelde dan de gemeente zegt.

We roepen iedereen op om donderdag 28 september a.s. om 19.30 uur het debat bij te wonen in het gemeentehuis van Oldebroek. In dit debat is er geen spreekrecht, maar het is wel van groot belang dat wij de het college van Burgemeester en Wethouders laten zien dat wij ons zorgen maken. Kom massaal donderdag naar het debat! 

Mocht je het debat niet kunnen bijwonen, dan kan je ook live mee kijken (klik hier). 

 

Wij zijn aanwezig! Komen jullie ook?

De omwonenden van de Bovendwarsweg en omgeving.