Voorbeeld: gemeente Hoevelaken neemt de regie

Gepubliceerd op 17 september 2023 om 14:03

De omwonenden hebben de burgemeester (op 5 sept. jl.) met klem geadviseerd om een streep te zetten door het dossier 'AZC Bovendwarsweg'.

Er is namelijk geen beleid binnen de gemeente rondom de opvang van asielzoekers. Wij schrokken hiervan! Vragen als: Hoeveel asielzoekers? Welke locaties zijn geschikt? Wat is de draagkracht en draagvlak van onze gemeente?  Hoe betrekken wij onze inwoners bij dit vraagstuk? Hoe gaan wij om met Natura 2000? wat zijn de voorwaarden voor verkeersveiligheid? Hoe garanderen wij de veiligheid van onze eigen burgers? En hoe vaak kunnen wij omwonenden belasten als er voor de derde keer een AZC-verzoek komt?  De burgemeester bevestigde dat het college hier geen antwoorden op heeft. 

Wij vinden het op z'n zachtst gezegd zeer merkwaardig dat de gemeente hier geen beleid en visie op heeft.

De vraag  van het COA voor opvang asielzoekers had het college immers maanden geleden kunnen zien aankomen. 

Dat je als college dan wacht tot het COA aan de deur klopt is treurig te noemen.

In het gesprek met de Burgemeester hebben wij de  argumenten op tafel gelegd waarom een AZC op die locatie niet geschikt is of geschikt te maken is.

Maar ..... onze Burgemeester wacht liever af en gaat achterover leunen. 

Het kan ook anders. In gemeente Hoevelaken neemt het college de regie in eigen eigen hand. 

 

Hoevelaken neemt de regie

Het college trekt de stekker uit de noodopvanglocatie in EK retail.

Vooral het veiligheidsplan was niet naar behoren rond te krijgen. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Over het veiligheidsplan schrijft B&W: Wij kunnen op veel vragen, opmerkingen en zorgen passend reageren, maar dat geldt helaas niet voor alle vraagstukken. Een wezenlijk onderwerp is bijvoorbeeld het veiligheidsplan. De gesprekken met het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA) over de gewenste maatregelen en de financiering hiervan hebben nog niet tot een afronding kunnen komen. Dit veiligheidsplan is voor ons een voorwaarde voor een goede opvang van de asielzoekers.”

Daarnaast speelt de spreidingswet een grote rol. Die is in Den Haag niet controversioneel verklaard en zal dus behandeld worden. Het college wilt eerst afwachten, hie dat afloopt.

 

Bron: Nijkerk nieuws

 

Bron: Nijkerk nieuws. Klik op foto