Buurt Oldebroek in gesprek met Burgemeester of portefeuillehouder?

Gepubliceerd op 6 september 2023 om 18:27

Afgelopen Dinsdagmiddag 5 september jl. hebben vertegenwoordigers uit Het buitengebied van Oldebroek (Buurt Verspreide huizen) de petitie overhandigd aan Burgermeester Tanja Haseloop-Amsing. Er zijn meer dan 3.300 handtekeningen opgehaald in een zeer korte periode. Dit geeft duidelijk aan dat er geen draagvlak is voor wederom een AZC aan de Bovendwarsweg 83.

 

Overhandiging getekende petities 3.300 +

De stelling van de petitie is dat de gemeente Oldebroek een “banlieue”/ achterstandswijk realiseert in een rustig buiten gebied. Door hier 300+ (het exacte aantal is onbekend dus wordt uitgegaan van 300+, dat is de officiële definitie van een AZC) asielzoekers te plaatsen wordt de leefomgeving enorm veranderd. De impact voor de huidige bewoners is niet te overzien. De petitie is begin Juli gestart, dus voordat het kabinet is gevallen en wel exact over dit dossier asielopvang.

 

Tijdens het gesprek dat volgde na de overhandiging van de handtekeningen bleek dat de burgemeester geen nieuwe informatie te delen had, behalve dan dat de gemeente wil dat het COA eerst met de provincie en ASK in gesprek gaat. Daarna heeft het pas zin om vervolgstappen uit te zetten. De buurt vindt deze houding bijzonder reactief. Gedurende het gesprek werd duidelijk dat de gemeente Oldebroek geen visie/beleid heeft over asielopvang. De buurt vraagt zich terecht af of de burgemeester nog de regie heeft, of dat ze zich straks verschuilt achter de uitspraken van de provincie of ASK?

 

B&W hebben besloten om met het COA in gesprek te gaan. De achterliggende gedachte was “anders komt er toch wel een vergunningaanvraag en kunnen we nauwelijks meer bijsturen”. (Dwang) gaat echter niet op. Het COA zal pas een formeel verzoek indienen wanneer de gemeente een positief standpunt inneemt. B&W hebben dus, zonder dat er duidelijk beleid is over asielopvang, al positief gereageerd op het verzoek van het COA en daarna pas de bewoners geïnformeerd.

 

De vertegenwoordigers van de buurt vinden dit de wereld op zijn kop. Verontruste bewoners en ondernemers die uit ervaringen weten hoe groot de negatieve impact is van grootschalige asielopvang krijgen nu vooral te horen vanuit B&W dat ze deze mensen “horen en de zorgen begrijpen”. B&W hadden volgens de buurt juist naar het COA moeten reageren met “we begrijpen uw verzoek maar gaan eerst onderzoeken of en zo ja waar wij opvang kunnen realiseren binnen onze gemeente. Dit doen we in nauw overleg met onze inwoners.”

De buurt benadrukt dat deze locatie sinds 1999 al meer dan 10 jaar als asielzoekerscentrum is gebruikt. Bewoners hebben veel overlast ervaren en traumatische ervaringen opgedaan vanwege ernstige incidenten zoals doodslag en de zeer frequente inzet van brandweer en politie. De burgemeester is hiervan op de hoogte maar houdt hier niet expliciet rekening mee. De COA vindt de locatie desondanks zeer geschikt. Hoewel er meerdere gesprekken zijn geweest met het COA heeft B&W verzuimd om te vragen waarom het COA deze locatie geschikt vindt.

 

Verder spraken de buurtvertegenwoordigers over de manier van communiceren. Met voorbeelden is toegelicht dat de burgemeester zichzelf tegenspreekt. Dat veroorzaakt verwarring en wantrouwen. Na publicatie van de "Tijdlijn" is ook duidelijk geworden dat er al vanaf eind april sprake is van de mogelijke komst van een AZC. Van een verrassing, zoals de burgemeester in juni aangaf, is dus geen sprake.

 

De vertegenwoordigers hebben de burgemeester meerdere malen gewezen op de grote onrust onder de bewoners. Om die onrust weg te nemen is het advies meegegeven om de gesprekken met het COA op te schorten tot nadere orde en eerst met de bewoners in gesprek te gaan over het draagvlak voor asielopvang binnen de gemeente, en op de Bovendwarsweg in het bijzonder.

Na afloop hebben de vertegenwoordigers van de buurt zichzelf de vraag gesteld of ze met de burgemeester van Oldebroek hebben gesproken of met de portefeuillehouder AZC?