Algemeen Belang Elburg: Opvang AZC maximaal 100 personen.

Gepubliceerd op 31 januari 2024 om 17:04

 

Elburg – De fractie van Algemeen Belang Elburg heeft eind januari middels een brief aan burgemeester Rozendaal laten weten hoe ze aankijken tegen de komst van een mogelijk AZC in de gemeente Oldebroek.

 

Het landelijke asielbeleid heeft de laatste jaren enorm gefaald. In de brief noemt de partij de ontstane situatie in Ter Apel onacceptabel. Nu de spreidingswet een meerderheid lijkt te krijgen in de Eerste Kamer, moeten wij als gemeente de wet uitvoeren en onze verantwoordelijkheid nemen, passend bij de omvang van onze gemeente, aldus Algemeen Belang Elburg. Het zou in dit geval gaan om de opvang van ongeveer 100 personen in de gemeente Elburg.

 

Wat Algemeen Belang Elburg betreft is het aantal personen dat de spreidingswet voorschrijft ook echt het maximum.  Een grootschalige opvang van 300 personen, zoals de plannen zijn in Oldebroek is volgens de partij beslist niet passend bij de gemeente Elburg. Want, ook al staat het AZC straks op het grondgebied van Oldebroek, de impact voor de omgeving komt volledig op het bordje terecht van de inwoners van ’t Harde. De partij roept de burgemeester op dit standpunt ook kenbaar te maken aan de buurgemeente Oldebroek. Het is voor Algemeen Belang Elburg onbespreekbaar om de taakstelling voor Oldebroek en Hattem af te wenden op de kern ’t Harde, door uit te gaan van een AZC van 300 plaatsen.

 

Verder schrijft de partij over de grote zorgen die er zijn bij de bewoners en ondernemers op ‘t Harde. De inwoners willen gehoord worden en moeten hun zorgen kenbaar kunnen maken. De partij roept burgemeester Rozendaal op om op zeer korte termijn in gesprek te gaan met betrokkenen. Inwonerparticipatie had wat Algemeen Belang Elburg betreft reeds plaats kunnen en moeten vinden!

 

De provincie gaat naar alle waarschijnlijkheid een vergunning afgeven voor de realisatie van een AZC in Oldebroek. Daarom is de partij ook benieuwd welke mogelijkheden de stikstofvergunning voor de locatie in Oldebroek kan hebben voor het vlottrekken van de stilliggende bouwplannen van de gemeente Elburg.