Schending van participatiebeleid door Burgemeester en Wethouders Oldebroek

Gepubliceerd op 26 januari 2024 om 14:50

Ondanks hun eigen vastgestelde participatiebeleid blijkt dat Burgemeester en Wethouders zich daar niet aan houden.

Na acht maanden is het nu officieel dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een AZC met 300 asielzoekers wil vestigen voor een periode van 10 jaar.

De recente brief van 22 december 2023 van het COA onthult de plannen voor de beoogde AZC-locatie aan de Bovendwarsweg.

Sinds juni 2023 hebben omwonenden herhaaldelijk verzocht betrokken te worden bij de kwestie rondom het AZC op deze locatie. Opmerkelijk genoeg zijn de buren tot op heden niet geconsulteerd of betrokken bij dit omvangrijke dossier. Gezien de aanzienlijke impact op de leefomgeving zou hier op zijn minst overleg mee moeten plaatsvinden.

 

Participatiebeleid gemeente Oldebroek

Volgens het door de gemeente opgestelde participatiebeleid wordt initiatiefnemers

"geadviseerd om participatie in een vroeg stadium vorm te geven, zodat participanten nog invloed kunnen uitoefenen. Het is teleurstellend als participatie wordt aangeboden op plannen die al vaststaan. Reële invloed van belanghebbenden op een plan biedt zowel hen als de initiatiefnemer de kans om de ontwikkeling te verbeteren."

Met andere woorden, belanghebbenden dienen vroegtijdig betrokken te worden. Het is nu het moment om met hen om de tafel te gaan zitten.

Op donderdag 1 februari 2024 om 19,30 uur is er  een raadsvergadering in het gemeentehuis van Oldebroek. ABO en CVO zullen een motie indienen om eindelijk participatie toe te passen.

Geachte burgemeester, voer uw eigen participatiebeleid uit. Als u de inwoners van Oldebroek en 't Harde serieus neemt, zou u hier toch niet tegen moeten zijn?

 

*** OPROEP ***

Maakt u zich ook zorgen over de plannen van het COA om 300 asielzoekers voor 10 jaar op te vangen? Kom dan ook op donderdag naar de raadsvergadering om 19,30 uur in het gemeentehuis van Oldebroek."