“Een goede leider is er voor zijn mensen, de mensen zijn er niet voor de leider”

Gepubliceerd op 20 december 2023 om 20:21

Kan de gemeente Oldebroek nou wel of niet zelf beslissen of er een AZC komt op de Bovendwarsweg 83?

De stelling van de Denktank en CVO is dat de gemeente daar zelf over beslist maar tot op heden is het college van de gemeente Oldebroek het daar niet mee eens.

Portefeuillehouder neemt de informatie niet serieus

Inmiddels heeft CVO in verschillende raadsvergaderingen informatie uit allerlei bronnen aangereikt waarmee ze bovengenoemde stelling uitgebreid onderbouwt. Het college van B&W, of beter gezegd de portefeuillehouder AZC Tanja Haseloop, neemt die informatie helaas niet serieus. Sterker nog, op de informatie van CVO werd tot in de laatste Raadsvergadering van 14 december niet eens inhoudelijk gereageerd. Burgemeester Haseloop blijft keer op keer herhalen dat de gemeente een aanvraag voor een vergunning voor een AZC niet kan weigeren.

 

We kunnen maar beter meewerken of Tanja Haseloop kan maar beter meewerken?

In de raadsvergadering van 14 december kwam Tom de Nooijer wederom met nieuwe, schriftelijke informatie van het COA waaruit blijkt dat de gemeente Oldebroek weldegelijk zelf kan beslissen of er een AZC komt op de Bovendwarsweg 83. Waarschijnlijk werd het de portefeuillehouder nu wat te heet onder de voeten want dit keer reageerde de burgemeester wel inhoudelijk. Ze verwees naar twee praktijkvoorbeelden, waaronder het AZC in Budel. Dit komt er, zo stelde ze, zonder medewerking van de gemeente. Haar conclusie was dat de praktijk laat zien dat zonder medewerking van de gemeente er wel degelijk een AZC kan komen. En vervolgens werd voor de zoveelste keer herhaald wat de gemeente al sinds juni roept: we kunnen maar beter meewerken met het COA want dan kunnen we tenminste nog invloed (welke is een vraagteken) uitoefenen op de plannen.

Burgemeester zorgt voor verwarring

Het vangnet begint zich nu echt te sluiten, want ook het argument dat Budel gedwongen moet meewerken blijkt kant noch wal te raken. In het radio-interview met LOCO FM van 18 december legt Tom de Nooijer duidelijk uit hoe de vork in de steel zit. Kort samengevat; in Budel komt wel een AZC omdat de gemeente in 2018 een bestuursovereenkomst heeft getekend waarin staat dat de gemeente haar medewerking verleent aan een AZC voor een periode van 10 jaar! Deze gemeente is dus een verplichting aangegaan waar ze zich aan moet houden. Bovendien is er al een AZC en gaat het om een verlenging.

Een volstrekt onjuist voorbeeld dus en wederom verwarrende informatie van de burgemeester.

Tijdens het wekelijkse mondelinge vragenuur in de Tweede Kamer van 12 december ontkrachtte demissionair asiel-staatssecretaris Eric van der Burg eveneens de beweringen van het Oldebroeks college over de autonomie van gemeenten in de besluitvorming omtrent de vestiging van een AZC. Het college, met burgemeester Haseloop als woordvoerder, heeft herhaaldelijk betoogd dat als de gemeente niet meewerkt aan een AZC, het Rijk alsnog een AZC kan opleggen. De beweringen van het college worden dus ook weerlegd door de staatssecretaris.

"ik-regel-dit-wel-even-feestje"

Wanneer gaat Burgemeester Haseloop ons nu in alle eerlijkheid vertellen waarom het college zo hardnekkig blijft vasthouden aan die zogenaamde noodzakelijke samenwerking met het COA? Wat is hier nu echt aan de hand? Zijn er toch afspraken gemaakt met andere gemeenten waar het college niet meer onderuit kan? Of is Tanja Haseloop bezig met een eigen “ik-regel-dit-wel-even-feestje” waar ze alleen met veel gezichtsverlies nog onderuit kan? Misschien heeft ze geen zin in overleg met de inwoners over een moeilijk vraagstuk zoals het asielbeleid? Natuurlijk is er weerstand, maar met een goed gesprek waarbij er daadwerkelijk naar elkaar geluisterd wordt kom je in ieder geval een stuk verder dan het treurige spelletje tussen de gemeente en het COA waar wij al maanden naar moeten kijken. En hopelijk kan dan ook het eindeloze “speurwerk” van CVO en de Denktank stoppen.

 

Tanja Haseloop, ben jij er nou voor ons of moeten wij jou en de raadsleden blijven vertellen hoe de waarheid in elkaar steekt?

Het is waar dat we als gemeente Oldebroek achterlopen met het huisvesten van statushouders. Dit gegeven is echter geen reden om medewerking te verlenen aan een AZC op de Bovendwarsweg. Laten we ook eens aandacht besteden aan de andere relevante feiten met betrekking tot de opvang van vluchtelingen. Oldebroek bewijst dat het klaar staat om mensen die vluchten voor oorlog en geweld te verwelkomen, zoals blijkt uit het indrukwekkende aantal van 140 Oekraïners dat momenteel in particuliere opvang verblijft. Daarnaast bieden we gemeentelijke opvang in “het Buitencentrum”, waar tussen de 80 en 100 mensen worden opgevangen (het aantal fluctueert). Dit onderstreept dat Oldebroek wel degelijk zijn humane gezicht laat zien en klaar staat voor mensen die vluchten voor oorlog en geweld.

Geachte Burgemeester Haseloop, Beste Tanja, wij wensen jou en je gezin een heerlijk kersfeest. Geniet, even geen AZC gedoe aan je hoofd. Hopelijk kom je tot rust en besef je dat een intensief participatietraject met je inwoners de enige manier is om dit probleem op te lossen. Je wilt toch zo graag verbinden en in contact zijn met je inwoners? Doe dat dan ook!! Deze AZC-soap gaat zo nog heel lang duren. Dat kan je jouw (?) inwoners domweg niet aandoen. En jezelf ook niet want zeg nou eerlijk, ben je dat geruzie in de raadsvergaderingen ook niet totaal zat? Hopelijk ontstijgt de volgende raadvergadering het niveau van een gemiddelde discussie in een kleuterklas en gaan jullie het nu echt met elkaar hebben over de inhoud. Stop zo spoedig mogelijk de samenwerking met het COA, open niet voor de derde keer een AZC aan de Bovendwarsweg en ga terug naar de beleidstafel en vorm met elkaar en de inwoners een gedragen visie over het asielzoekersvraagstuk.

Veel participatie en constructief overleg toegewenst! De Denktank “Geen AZC Oldebroek”