Voortschrijdend inzicht: De brief van de burgemeester aan het COA heeft de verwachte uitkomst.

Gepubliceerd op 2 december 2023 om 14:56

 

Voortschrijdend inzicht; De brief van de burgemeester aan het COA heeft de verwachte uitkomst. We kunnen nog maanden wachten!

 

Het college heeft in een brief aan het COA gevraagd spoedig meer duidelijkheid te geven over de plannen over een AZC. 

In het verzoek  aan het COA is er door de gemeente geen ultimatum gesteld m.b.t. het indienen van de plannen. In onze ogen is dit dan ook een niets zeggende brief. Het is enkel een vriendelijk verzoek om duidelijkheid te verkrijgen van het COA over haar plannen. 

 

Ultimatum

De omwonenden hebben de burgemeester met klem verzocht om een ultimatum op te leggen waarop het COA duidelijkheid en scenario's moet geven. Dit weigerde de burgemeester omdat zij dit "juridisch" niet kan. Een verwijzing naar een artikel waarin dit staat of op welke gronden dit is gebaseerd geeft de burgemeester niet.

Het argument van de burgemeester om niet in te gaan op het verzoek, is dat grondeigenaar van de Bovendwarsweg 83, de heer Bax uit Arnhem altijd een vergunningsaanvraag mag doen die de gemeente vervolgens zou moeten behandelen. (de heer Bax heeft zijn grond nl. aangeboden aan het COA). Tot zover klopt dit ook. 

 

Verzoek zonder consequenties

Het COA heeft in juni de gemeente enkel verzocht om medewerking te verlenen aan het openen van een AZC aan de Bovendwarsweg. Na maanden is er nog geen duidelijkheid m.b.t. de plannen van het COA. Onder druk heeft burgemeester en wethouders een brief gestuurd naar het COA om snel duidelijkheid te geven, zonder dat er een ultimatum is gesteld.

De gemeente staat het vrij om een ultimatum aan het COA te stellen. Als gemeente kun je bijvoorbeeld aangeven; als er  na 15 december a.s. geen plan van het COA is ingediend, werken wij als gemeente niet meer mee aan een AZC op deze locatie.

De grondeigenaar en COA kunnen dan nog wel een vergunning aanvragen en de gemeente kan deze formeel in behandeling nemen. De kans op een AZC aan de Bovendwarsweg wordt dan aanzienlijk kleiner als de gemeente niet meewerkt aan een AZC. Je hebt immers de gemeente nodig om succesvol een AZC te openen.

Echter, de Burgemeester (en Wethouders) willen waarschijnlijk graag aan de Bovendwarsweg een AZC openen en komen liever niet op voor de bewoners van de gemeente Oldebroek. 

 

Nog geen enkele termijn 

Tijdens de laatste commissievergadering, is het pijnlijk duidelijk geworden dat we nog maanden kunnen wachten (zie commissievergadering).

Een brief zonder ultimatum is in onze ogen 'bijten zonder tanden'.

 

Niet meer meewerken aan een AZC

Kortom, als belangengroep vinden wij dat de gemeente een principebesluit kan nemen en het COA kan laten weten dat zij niet voldaan hebben aan de vraag van de gemeente om meer informatie (sinds 6 maanden)  en daarmee concluderen dat zij geen medewerking kunnen verlenen.    

 

 

Klik op de foto