Belangengroep bezoekt SGP-Oldebroek

Gepubliceerd op 31 oktober 2023 om 23:00

Op dinsdag 31 oktober jl. hebben we een goed gesprek gehad met de SGP. Erik Doornwaard, Fractievoorzitter van de SGP gaf in het gesprek aan te willen luisteren naar redelijke argumenten waarom de voorgenomen locatie voor een AZC niet geschikt is.

De afweging van de SGP zal pas duidelijk worden als alle feiten (en een aanvraag van het COA) op tafel liggen. Doornwaard vindt, net als wij, dat het voorbereiden van de COA aanvraag wel erg lang duurt. Je kunt de omwonenden niet zolang aan het lijntje houden.

Deadline voor het COA

Als belangengroep hebben we uitvoerig onze zorg uitgesproken over hoe lang wij al in onzekerheid zitten m.b.t. een mogelijke AZC.  De heer Doornwaard begreep onze teleurstelling dat het allemaal zo lang duurt en hij zal in de fractie bespreken of er een deadline gesteld moet worden in de richting van het COA. Hoe dat in de stemming uitpakt zullen we zien.

Uitnodiging aan alle wethouders 

Wij willen graag met alle wethouders en fracties in gesprek. Daarom hebben wij ze allemaal een uitnodiging gestuurd om met ons in gesprek te gaan. 

Belangengroep