COA moet in gesprek met Artillerie Schietkamp (ASK),

Gepubliceerd op 10 augustus 2023 om 19:20

Stentor 10-08-23

Mag omstreden azc in Oldebroek er komen? COA moet eerst naar Defensie en provincie, zegt gemeente

De krijgsmacht die op een groot oefenterrein artilleriewapens test; wat vindt Defensie ervan als dicht daarbij een azc komt met een paar honderd asielzoekers? En kan dat volgens de provincie? Is dat überhaupt haalbaar vanwege stikstofeffecten en natuurregels? De gemeente wil dat het COA dit eerst onderzoekt, voordat verder wordt gesproken over een azc in Oldebroek.

10-08-23, 06:00

 

De plannen voor een azc leiden tot veel verzet in Oldebroek en 't Harde. © Gep Leeflang

Veel meer dan dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers een asielzoekerscentrum wíl openen in de oude jeugdherberg tussen Oldebroek en 't Harde wist burgemeester Tanja Haseloop-Amsing tot dusver niet. Vlak voor het zomerreces was dat het voornemen waarvan het COA haar via een kort briefje op de hoogte stelde.

Haseloop bracht dat nieuws snel daarna naar buiten, maar kan niet details melden die inwoners en gemeenteraadsleden graag wilden horen. Sindsdien staan beide dorpen op hun achterste benen.

300? 500?

Haseloop wilde heel graag duidelijkheid: wat staat het COA voor ogen? Vorige week zat de burgemeester met het COA om tafel om te horen welk beeld dat bij het beoogde azc heeft. Bijvoorbeeld over het aantal mensen dat in het asielzoekerscentrum zou moeten worden ondergebracht.

Tot haar verbazing had staatssecretaris Eric van der Burg tegen de Tweede Kamer het concrete aantal van driehonderd genoemd, terwijl de burgemeester van niets wist. Gaat het inderdaad om driehonderd, de ondergrens die het COA hanteert voor een zelf functionerend azc? Of vijfhonderd, waarvan BBB-Kamerlid Caroline van der Plas tegen de staatssecretaris had gezegd dat dit aantal rondzingt?

De staatssecretaris was onvoldoende op de hoogte van de lokale situatie in Oldebroek COA, Tegen burgemeester Haseloop

Wat plaatsvervangend bestuursvoorzitter Joeri Kapteijns telefonisch al aan Haseloop had laten weten, kreeg de burgemeester ook nu te horen. ,,Het COA gaf aan verbaasd te zijn over zijn uitlatingen’’, zegt gemeentewoordvoerster Larissa Riezebosch. ,,De staatssecretaris was onvoldoende op de hoogte van de lokale situatie in Oldebroek.’’

Een concreet aantal blijkt ook na het gesprek van vorige week nog niet aan de locatie tussen Oldebroek en ’t Harde te hangen. Het COA schetste ‘een brede waaier aan scenario’s en daarmee gepaard gaande aantallen. Er zijn nog te veel vragen onbeantwoord om voorstellen en aantallen naar buiten te kunnen brengen, geeft de gemeente aan.

 

Belemmeringen

Vanwege de ligging bij Natura2000 gebied moet het COA nu eerst in overleg met de provincie, vindt de gemeente, om duidelijkheid te krijgen of het plan wel haalbaar is vanwege natuurwetgeving. Ook moet het COA bij de provincie duidelijkheid halen over eventuele stikstofbelemmeringen.

Niet ver van de voormalige jeugdherberg aan de Bovendwarsweg bevindt zich het Artillerie Schietkamp (ASK), het oefenterrein voor artilleriewapens van de Nederlandse krijgsmacht. De gemeente wil dat het COA ook onderzoekt of dat voor belemmeringen zorgt. Daarover moet het in gesprek met Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf, de beheerde van het kamp. ,,Op de vraag welke zorgen daar eventueel leven kon het COA nu nog onvoldoende antwoorden geven’’, zegt de gemeentewoordvoerster.

Als het COA het azc in Oldebroek doorzet, krijgt de gemeente hoe dan ook beduidend meer asielzoekers dan waar het verantwoordelijk voor zou worden als de Spreidingswet in werking treedt. Naast de opvang van ontheemde Oekraïense oorlogsvluchtelingen (132) zou Oldebroek dan 13 crisisnoodopvangplekken moeten bieden en 85 asielzoekers moeten opvangen. Ook moet het dit jaar nog 66 statushouders een woning bieden.

Inwoners van Oldebroek die zich tegen het azc-plan keren, vroegen daarom of met buurgemeente Elburg (waar ’t Harde onder valt) is gesproken over het ‘uitruilen’ van asielzoekers en statushouders. Met andere woorden: als Oldebroek meer asielzoekers opvangt dan zou moeten, en Elburg minder, kan Elburg dan Oldebroeks verantwoordelijkheid voor statushouders overnemen?

Daar is inderdaad - op ambtelijk niveau - over gesproken, heeft de gemeente de inwoners laten weten. ‘Dat was scenario-denken. Niet concreet, er is niks afgesproken.’

 

De voormalige jeugdherberg in Oldebroek, waar het COA een azc wil openen.

 

 

Bron: Stentor 10-08-23