Interview met Burgemeester Haseloop

Gepubliceerd op 31 juli 2023 om 21:30

Burgemeester Haseloop heeft een interview gegeven (29-07-23) in de Stentor over het voornemen voor een AZC aan de Bovendwarsweg.

In het interview staan een paar opvallende uitspraken.

 

De Burgemeester geeft aan bang te zijn geweest voor ongeregeldheden tijdens de raadsvergadering. Zij zegt politie achter de hand te hebben gehad, hoe en hoeveel? daarover wil de burgemeester geen uitspraken doen. Wellicht is dit in het kader van 'transparantie', dat zij toch hoog in het vaandel heeft staan. Inwoners van Oldebroek zouden graag willen weten of er signalen van dreiging waren? uit welke hoek deze dreiging dan is gekomen? Hoeveel politieagenten heeft zij paraat gehad? En wat heeft de gemeenschap dit gekost? In het kader van transparantie zijn dit terechte vragen.

 

Veiligheid

"Haseloop kent de zorgen over de veiligheid. Ongeacht of die terecht zijn, neemt ze die zeer serieus, zegt zij". 

Omwonenden ervaren dat ze niet serieus genomen worden en hebben er geen vertrouwen dat dit college de bewoners het gevoel gaat geven dat zij rustig kunnen slapen, in tegendeel. 

De burgemeester gaat in gesprek met het COA. Daarmee geeft zij de eerste handreiking om mee te werken aan een AZC aan de Bovendwarsweg met alle consequenties. Het had ook anders gekund!

De omwonenden hadden namelijk wel een veilig gevoel gekregen indien de burgemeester het volgende standpunt had ingenomen; wij gaan niet in gesprek met het COA en wij gaan niet nog een keer onze inwoners en ondernemers voor een periode blootstellen aan criminaliteit, bedreiging, overlast en zelfs een dodelijk slachtoffer. Deze onrust wil ik als burgemeester onze inwoners en ondernemers niet nog een keer aandoen. Wij hebben als gemeente ons steentje bijgedragen en doen dat nog steeds met de huidige opvang.

Omwonenden vragen alleen om bescherming van onze eigen burgemeester (en wethouders)! of vragen wij teveel?

 

Meepraten met het COA

Dat de burgemeester wil meepraten met het COA over de voorwaarden van opvang, maar dat is zeer betrekkelijk. De COA huurt een stuk grond van een ondernemer. Als burgemeester Haseloop voorwaarden stelt, kan het COA dit altijd naast zich neerleggen. De veiligheid kan zij feitelijk niet garanderen politiecapaciteit is en blijft ontoereikend en 300  bewoners erbij uit verschillende culturen en achtergronden is onbeheersbaar. Ook voor de burgemeester.

Bovendien hoeft de burgemeester geen steun meer te verwachten van de demissionair minsister Van der Burg. Van der Burg is duidelijk: Hij is klaar met alle gemeenten met hun wensenlijstje. De burgemeester is naïef als zij nog denkt eisen te kunnen stellen aan wie er op de Bovendwarsweg straks worden opgevangen. Precies waar de omwonenden al bang voor waren. Wij kunnen wel raden waar het COA aan denkt.

 

"Nieuwe Buren"

De burgemeester vergelijkt in betreffende interview asielzoekers met "nieuwe buren". Is dit de visie van onze burgemeester als het gaat om  300 asielzoekers? 

 

Burgemeester heeft alleen oog voor eigen veiligheid

Burgemeester is "goed" voorbereid geweest op een Raadsvergadering waarin bewoners van Oldebroek op een respectvolle wijze inhoudelijk met burgemeester en wethouders in gesprek zijn geweest. Burgemeester heeft ter voorbereiding een nog nader te noemen politie-inzet achter de hand gehouden. Bang voor ongeregeldheden vanuit haar eigen burgers. Hoe gaat de burgemeester de inwoners van Oldebroek straks beschermen bij dreigende ongeregeldheden aan de Bovendwarsweg? Is de burgemeester dan ook zo snel met het achter de hand houden van politie?

 

Lees hieronder het betreffende artikel in de Stentor met burgemeester Haseloop.

 

 

Burgemeester worstelt met omstreden azc in Oldebroek: ‘Stond niet bovenaan mijn verlanglijstje’

Stentor 29-07-23, 07:00

Burgemeester Haseloop worstelt met de wens van het COA om een azc te openen in Oldebroek. 

Aan de Bovendwarsweg en Otterweg tussen Oldebroek en ‘t Harde lijkt het alsof er uitverkoop is op de woningmarkt. Geen makelaarsborden echter, die voor een groot aantal huizen staan, maar uitingen van collectief protest. ‘Makelaar: gemeente Oldebroek’, en: ‘Binnenkort afgeschreven’, staat op de borden, die de kleuren hebben van de omgekeerde Nederlandse vlag. En: ‘Geen azc’.

Pakweg vijftig staan er in de buurt van de oude jeugdherberg, waarop het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opnieuw zijn oog heeft laten vallen. Twee keer fungeerde het gebouw al als azc. De omwonenden willen geen derde keer.

Hier zie je het grote aantal protestborden:

 

Inwoners Oldebroek protesteren tegen komst azc

Een buurtbewoonster verbiedt haar 23-jarige dochter op voorhand om er dan nog langs te fietsen. Niet veilig, zegt ze. De vorige keer - toen was er een dodelijke steekpartij - lieten veel ouders hun kinderen er in een wijde boog omheen fietsen, zegt ze.

Haseloop kent de zorgen over de veiligheid. Ongedacht of die terecht zijn, neemt ze die zeer serieus, zegt ze.

De brief waarin het COA meldde asielzoekers in de oude jeugdherberg te willen onderbrengen, kwam op een heel ongelukkig moment, zegt Haseloop. Vlak voor het zomerreces.

 

,,Bij alles wat in de vakantie gebeurt lijkt achteraf dat er is gerommeld. Of het nou een bestemmingsplan is, of iets anders dat ter inzage wordt gelegd, de vakantie is nooit een goede periode. We wilden daarom direct alles open en bloot op tafel hebben. We kregen de brief van het COA op 15 juni en hielden al op 29 juni een openbare raadsvergadering. Kunst en vliegwerk, maar het is gelukt. Tegelijkertijd riep het meer vragen op dan we kunnen beantwoorden.’’

 

En nu is het die vakantietijd, waarvan mensen het gevoel hebben dat er ‘gerommeld’ wordt...
,,Ja. Tot dinsdagmiddag laat hebben we gewacht op bericht van het COA, waarmee we in gesprek willen om zoveel mogelijk invloed te kunnen uitoefenen. Als we dat niet doen kan het COA een omgevingsvergunning aanvragen die we net als ieder ander initiatief moeten behandelen. We willen zo open en transparant mogelijk zijn, maar wisten - en weten - niet meer dan dat het COA een locatie op het oog heeft. Maar we merken dat mensen denken: jaja, dat zal wel...’’

 

Sinds dinsdagmiddag weet u wel meer?

,,We weten nu dat het COA een gesprek wil. Dat proberen we komende week in te plannen. Dan praten we nog niet over een vergunningaanvraag maar enkel over wat het COA voor zich ziet. Tot nu toe is dat niet helder.’’

Er is tumult in Oldebroek, maar u krijgt pas volgende week iets te horen...
,,Ja. En we zien dat er op internet allerlei dingen rondgaan alsof er al van alles inhoudelijk is besproken. Het is voor ons heel erg zoeken:

hoe doen we het goed? We besloten heel bewust iedereen spreekrecht te geven tijdens die raadsvergadering, ook al zou het 03.00 uur ’s nachts worden. Maar we hebben ook best eens gedacht: hebben we niet te snel gecommuniceerd? Want terwijl het stil bleef bij het COA voelen we dat iedereen denkt dat het al veel verder is.’’

Ik was hier niet blij mee, want het leek alsof ik aan het jokkebrokken ben

Tanja Haseloop, Burgemeester van Oldebroek

De beoogde locatie: de oude jeugdherberg in Oldebroek.

De beoogde locatie: de oude jeugdherberg in Oldebroek. © Gep Leeflang

 

Als u het later had gemeld, zouden de poppen aan het dansen zijn als bleek dat u het onder de pet had gehouden.

,,Daarom hebben we het zo gedaan.’’

De dag voor de raadsvergadering - in een afgeladen gemeentehuis - noemde de staatssecretaris een concreet aantal aan de Tweede Kamer: driehonderd asielzoekers. Logisch dat omwonenden argwaan hebben.
,,Dat was heel vervelend. Ik dacht: okay, hoe dan... Ik heb Joeri Kapteijns (plaatsvervangend bestuursvoorzitter COA, red.) gevraagd waar dit vandaan kwam. Hij antwoordde dat hij dat niet wist.

Ik was hier niet blij mee, want het leek alsof ik aan het jokkebrokken ben. Mijn integriteit was in het geding, heel erg vervelend. Die driehonderd is een ondergrens die het COA hanteert voor een zelf functionerend azc. Maar een aantal heeft het COA naar ons toe niet genoemd.’’

In de Kamer ging het die dag over de Spreidingswet, die gemeenten een taakstelling voorschrijft. Onduidelijk is of die wet er komt, zeker nu het kabinet is gevallen.
,,Volgens die wet zouden wij inclusief crisisnoodopvang een kleine honderd asielzoekers moeten gaan opvangen. Maar in deze kwestie doet dat er niet toe. Hier is al een locatie met een passend bestemmingsplan en een - bevroren - gebruikersvergunning, waar met een ontheffing een azc kan komen. Als het COA een aanvraag doet, móeten wij die gewoon in behandeling nemen.’’

Achter het gebouw staan vervallen chalets, op een 7 hectare groot terrein. De vorige keer woonden er 140 asielzoekers. Om driehonderd - of misschien wel vijfhonderd - mensen te huisvesten moet er sowieso worden gebouwd. Kunt u dat niet verbieden?

,,Ik moet communiceren met mijn inwoners, terwijl ik onvoldoende kan inschatten wat dit ruimtelijk betekent. Je moet bijvoorbeeld naar de stikstofgevolgen kijken. Maar we moeten eerst de plannen kennen.’’

 

 

Kunt u de omwonenden geruststellen over hun veiligheid?

,,Ik kan die zorgen niet wegnemen aan de voorkant. Het enige dat ik kan doen is hier aandacht voor vragen bij het COA.’’

Misschien dat de azc-bewoners zich keurig gaan gedragen. Maar u kunt dat slechts hopen.
,,Het is niet anders dan dat je moet hopen dat je nieuwe buren zich gedragen. Al komen hier wel een boel buren.’’

Bij wie bovendien trauma’s een rol spelen...

,,Ja, tuurlijk, dat ben ik me zeer bewust. Het is ook niet zo dat wij het COA hebben gebeld om naar Oldebroek te komen. Het stond niet bovenaan mijn verlanglijstje. Natuurlijk niet. Ik weet hoeveel zorgen

het met zich mee brengt. We hebben moeite om statushouders te plaatsen, vangen Oekraïense vluchtelingen op en er is behoefte aan meer woningen. En ik ken de sentimenten.’’

Wat sentimenten betreft: in 2015 werd burgemeester Adriaan Hoogendoorn bedreigd, vanwege een mogelijk azc in Wezep. Hij deed aangifte bij de politie. Zijn er nu ook bedreigingen?
,,Eh... Nee, ik heb geen bedreigingen gehad op dit vlak.’’

Op dit vlak?

,,Vorig jaar rond de boerenprotesten heb ik wel aangifte gedaan. Toen stonden mannen bij mijn tuinhek met een omgekeerde vlag en een zak over het hoofd met gaten erin.’’

Ik houd overal rekening mee, het zou dom zijn om dat niet te doen

Tanja Haseloop, Burgemeester van Oldebroek

Bent u niet bang dat het nu ook die kant op gaat?

,,Ik houd overal rekening mee, het zou dom zijn om dat niet te doen. Tegelijkertijd vind ik dat we ons niet mogen laten beïnvloeden door intimidatie, terrorisme en bedreigingen. Als je daaraan toegeeft kun je de democratie wel afschaffen.’’

U moest wel even nadenken over de vraag of er nu ook bedreigingen zijn. In oude tijden zouden mensen nu met hooivorken op straat staan. Hoe ervaart u de sfeer nu?
,,Ik zie ongerustheid, zorg. Hoor ze denken: luister naar ons, houd rekening met ons, met het gevoel dat we dat niet doen. Terwijl ik niet meer kan doen dan ik op dit moment doe. Dreiging voel ik op dit moment niet. Ik vind dat de mensen hun zorgen, angsten en ongerustheid op een nette manier kenbaar maken. Ook tijdens de raadsvergadering. Ik was op alles voorbereid, maar het ging goed.’’

Op alles voorbereid? Er stond politie klaar?

,,Wij hadden ons goed voorbereid op alles wat mogelijk had kunnen gebeuren.’’

Hoeveel politiemensen stonden er klaar?

,,Ik ga geen aantallen noemen, want we hebben ze niet nodig gehad. Maar de politie heeft haar verantwoordelijkheid genomen en had genoeg menskracht op de been om onverwachte situaties te kunnen managen.’’

Dat doet denken aan een voetbalwedstrijd waar de ME mensen heeft klaarstaan, maar niet zegt hoeveel.
,,Het was voldoende om het gevoel te geven dat we dit goed en veilig konden doen. Het was best spannend; eerlijk is eerlijk. Maar ik ben heel blij hoe het gelopen is en trots op wie daar was.’’

Na uw overleg met het COA zult u meer helderheid kunnen geven. Hoe alert ben u of het in de sfeer van bedreigingen komt als die boodschap niet bevalt?
,,Je kunt niet anders doen dan zo open mogelijk zijn. Ik hoop dat iedereen zijn hoofd koel houdt en zijn hart warm. Met bedreigingen schiet niemand wat op en ik ga er ook vanuit dat die er niet komen.’’

 

Klik of foto voor interview Stentor 29-07-23